اعضای بی رنگ اینچئون

اینچئون، 18 (یونهاپ) - یک شنبه را در جستجوی اعضای کامل اینچئون خود راه اندازی کرد.

در ساعت 10:37 صبح که آپارتمانی در شهر میچوهول، 27 کیلومتری سئول بود، با توجه به ایستگاه Michuhol.

بر اساس منابع، این افراد به عنوان مثال والدین و فرزندان شناسایی شدند و در کنار فردی که از خانه بازدید کرده بود، کشف شدند.

در حال بررسی اظهارات مبتنی بر آن هستند.

(END)


مطالب قبلی :

(ویرایش کره جونگ آنگ ارگ 17)
SK Inc. ایالات متحده آمریکا به آسیا نگاه می کند
1 ژانویه: BOK
سئول 2.5 درصد در میان نگرانی های SVB
من در اطاعت از اریک ماسگریو: لباس مردانه مارک فریزر برندها و مشتریان آخرالزمانی هستند

بهترین ها